BAZ

MAN MET VIS    1989    225 x 115 x 115 cm

coll. Museum Beelden aan Zee, Scheveningen